Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

1r – Activitats d’educació física

22 de febrer de 2019
És molt important, des de l’inici de l’activitat formativa crear un clima adient, on s’afavoreixi la participació i integració de tots els alumnes. El jocs i les dinàmiques de presentació, de coneixement, de confiança, de comunicació, de distensió, de cooperació són una excel·lent eina de treball afavoridora dels aprenentatges socials, les relacions grupals i l’assoliment de continguts.