Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Avantatges d’assistir a la nostra escola

11 de maig de 2020

Com pensem que moltes famílies  esteu indecises i no sabeu quina serà la millor escola per al vostre infant, us exposem la relació dels avantatges que gaudireu si veniu al Pau Delclòs.

També podeu conèixer-nos millor en els apartats del web Un cop d’ull a l’escola, Aspectes pràctics o Vídeo de presentació.

 

Àmbit acadèmic

– Gaudirà d’un equip professional i competent.

– Podrà obtenir excel·lents resultats acadèmics en la prova d’avaluació de primària a 6è, sent una magnífica carta de presentació a l’institut.

– Aprendrà matemàtiques amb un mètode innovador i garantit, Jump Math, en l’única escola de Tarragona que l’aplica.

– Redactarà escrits de manera cohesionada i coherent, sense faltes d’ortografia. (Expressió escrita setmanal en mig grup).

– Assistirà a una escola guardonada amb el premi Baldiri Reixac a la qualitat global i molts altres premis.

– Estarà adscrit/a a un Institut familiar i acollidor que permet una atenció individualitzada (INS Pons d’Icart).

(Il.lustració. Quentin Blake)

Àmbit artístic

Cultivarà el sentit artístic mitjançant la música, el cant coral, la dansa, la sardana, l’educació plàstica i el teatre.

Es podrà iniciar en la interpretació de la guitarra.

 

Àmbit científic

Coneixerà el mètode científic des de P3 i se li podrà desvetllar la vocació científica

(Aula de Ciències, reconeguda Projecte d’Innovació educativa pel Departament d’Educació).

(Hidràulica. Còdex Forster (1487 – 1495). Leonardo da Vinci)

 

Àmbit cultural

– Assistirà als events culturals més rellevants a l’abast gràcies a la ubicació cèntrica de l’escola.

– Coneixerà tots els monuments de Tarragona, especialment els que la fan patrimoni de la humanitat (Projecte interdisciplinari “Les arrels del present”).

 

Àmbit econòmic

No caldrà fer una gran inversió de diners en obtenir la millor educació per al vostre fill/a.

Reutilització de llibres a partir de 3r.

(Signe del dòlar (1981). Andy Warhol)

 

Àmbit esportiu

Gaudirà d’una bona condició física compaginant-la amb l’expressió i la comprensió de l’anglès.

(Àmfora grega de figures negres)

 

Àmbit informatiu

– A través del Consell Escolar podreu disposar d’una memòria anual per veure l’evolució del grup del vostre fill/a.

– Estareu sempre ben informats (correu electrònic, Dinantia, lloc web, Twitter, Youtube).

(Reading the Newspaper (1930). Aristarkh Lentulov)

 

Àmbit lector

Llegirà bé, adquirirà l’hàbit lector i coneixerà moltes obres literàries.

(Projecte “Trenta minuts diaris de lectura”)

(Bibi i la primavera. (1981) Mercè Llimona)

 

Àmbit multilingüe

Aprendrà anglès oral i escrit i acabarà l’etapa primària amb un nivell equivalent a l’A1.

Assignatures en anglès: Psicomotricitat a Educació Infantil, Educació física i Educació visual i plàstica a primària.

(Evening Sky at the London Eye. Joanne Short)

 

Àmbit tecnològic

– Gaudirà d’eines tecnològiques (Projectors i pissarres digitals a totes les aules; tauletes tàctils; aula d’informàtica).

– Utilitzarà l’entorn virtual Moodle simultàniament a les classes presencials.

(Technology. Leon Zernitsky)

 

Àmbit valors

Estarà ben educat/ada i respectarà els altres.

(Verano (1904). Joaquín Sorolla)

 

Àmbit vida quotidiana

Disposareu de serveis complementaris que us facilitin la vida: acollida matinal, menjador, activitats extraescolars.

(Rudi menjant (1864). Albert Anker)