Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Comença l’apadrinament lector

23 de gener de 2018

El Projecte Educatiu de la nostra escola considera prioritària l’adquisició de l’hàbit lector per part de tot l’alumnat.

Per afavorir-ho, curs rere curs es desenvolupa el projecte d’APS (Aprenentatge-Servei) “Padrins i padrines de lectura”, en la qual els nens i les nenes de sisè nivell apadrinen un nen o una nena de primer per acompanyar-lo/la amb afecte en el camí lector. Junts llegeixen un llibre a la Biblioteca del centre: el petit aprèn habilitats i coneixements del gran, i el gran s’esforça en esdevenir un bon model de lectura per al petit, desenvolupant virtuts com la paciència, l’empatia, la constància, etc. Tot plegat reverteix en la millora del nivell lector i de l’autoestima de tots.