Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

El projecte “Les arrels del present” guanya el Premi Carles Miralles

30 d'agost de 2016

El projecte interdisciplinari  Les arrels del present que desenvolupa l’escola des del curs 2013-14 en el marc del projecte de direcció vigent, ha guanyat el Premi Carles Miralles atorgat per la Revista Auriga a les experiències docents de divulgació del Món Antic. Ens ha estat atorgat ex-aequo amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), de Tarragona, en col·laboració amb l’Escola Solc.

El Premi Musa, d’exposicions sobre el món antic, ha estat concedit també ex-aequo al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

És un orgull per a la nostra escola d’educació infantil i primària situar-se a la mateixa alçada que institucions tan prestigioses en el món de l’arqueologia. El bon treball i l’entusiasme del personal docent i no docent de l’escola i de l’alumnat ha propiciat aquesta gran satisfacció.

L’acte de lliurament del premi es realitzarà durant el proper curs, en data encara no fixada.

Veredicte.

 

Premis Auriga Diari de Tarragona