Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018

4 de novembre de 2018

PUBLICACIÓ DEL CENS PROVISIONAL: 5 de novembre.

RECLAMACIONS A LA INSCRIPCIÓ AL CENS: lliurar a Secretaria fins el 9 de novembre.

PUBLICACIÓ DELS CENS DEFINITIU: 15 de novembre

CANDIDATURES: Demanar imprès a Secretaria. Lliurar a Secretaria fins el 15 de novembre.

SUPERVISORS: Demanar imprès a Secretaria. Lliurar a Secretaria fins el 15 de novembre.

SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL: 8  de novembre, 16:30 h. a Secretaria.

VOTACIONS: 27 de novembre, de 15 a 18 hores, al vestíbul de l’escola.