Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Calendari

PREINSCRIPCIÓ

Oferta inicial de places escolars: 11 de març de 2021

Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de la documentació: fins el 26 de març de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 19 d’abril de 2021

Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 20 al 26 d’abril de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021

Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021 a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació.

Publicació de la llista ordenada: 7 de maig de 2021

Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Publicació de l’oferta final: 4 de juny de 2021

Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 7 de juny de 2021

MATRÍCULA

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2021.