Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Contacte i horari d’atenció matrícula

Correu electrònic:

matricula@escolapaudelclos.cat

 

Informació telefònica:

608 481 201 a partir del dia  7 de juliol, de 9 a 13 h, de dilluns a divendres.