Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Informació general preinscripció

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar únicament al registre informàtic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini del 15 al 24 de març de 2021.

La presentació de la sol·licitud es pot fer de dues maneres:

Sol·licitud electrònica en la qual el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital com ara el DNIe o el sistema IdCAT Mòbil.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud.

NO CAL PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE

NO S’ACCEPTEN LES SOL·LICITUDS EN FORMAT PAPER.

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil (P3) els infants que compleixen 3 anys el 2021 (nascuts el 2018).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2021 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

Per conèixer les vacants inicials cliqueu aquí (codi del centre 43005169).

Tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula es troba a:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici