Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Llista d’admesos i llista d’espera

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny de 2021