Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Llista d’admesos i llista d’espera

Llista d’alumnes admesosllista d’espera: 7 de juliol de 2020