Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Llista segons barem

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 9 de juny de 2020

El número de desempat és el 33386

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/