Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Informació general matrícula

Matrícula:

Documentació necessària:

Quota de material escolar:

Educació Infantil (P3, P4 i P5): 

Cicle Inicial (1r i 2n): 

Cicle Mitjà (3r i 4t): 

Cicle Superior (5è):

Cicle Superior (6è):

Import llibre matemàtiques Jump Math:

P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è: 26 €

INGRESSOS: ES79 – 2100 – 1327 – 51 – 0200118324 (especificar nom alumne + nivell. Ex.: Anna Rius Mas – P3).