Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Informació general matrícula

Matrícula: 13 al 17 de juliol

Documentació necessària:

Quota de material escolar:

Educació Infantil (P3, P4 i P5): 45 €

Cicle Inicial (1r i 2n): 45 €

Cicle Mitjà (3r i 4t): 40 €

Cicle Superior (5è): 40€

Cicle Superior (6è): 45€

Import llibre matemàtiques Jump Math:

P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è: 26 €

INGRESSOS: ES79 – 2100 – 1327 – 51 – 0200118324 (especificar nom alumne + nivell. Ex.: Anna Rius Mas – P3).