Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Reclamacions a la llista de barem provisional

Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

Reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional:

Correu electrònic a preinscripcio@escolapaudelclos.cat

Es rebrà un correu de resposta del centre que actuarà com a justificant de recepció de la reclamació.