Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Reclamacions a la puntuació provisional

Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021 a preinscripcio@escolapaudelclos.cat

Es rebrà un correu de resposta del centre que actuarà com a justificant de recepció de la reclamació.