Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Pla d’obertura de l’escola

30 de maig de 2020

A partir del dia 1 de juny l’escola rebrà l’alumnat segons el Pla d’obertura de l’escola.

És important recordar que no es podrà accedir al centre sense portar impresa i signada la declaració responsable d’Educació Infantil i la declaració responsable d’Educació Primària.