Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Resolució beques menjador

6 de setembre de 2020

El Consell Comarcal del Tarragonès ha emès la resolució sobre les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador presentades a final de curs. Publiquem els resultats per DNI a fi de salvaguardar les dades personals.

Beques atorgades

Beques denegades

Beques amb manca de documentació