Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Tasques encomanades 27 a 30 d’abril

26 d'abril de 2020

Amb aquesta tramesa de comandes encomanades per a la setmana del 24 al 30 d’abril donem inici a la tercera avaluació. El canal de comunicació habitual de les tasques i el seu lliurament serà el flamant entorn Moodle de l’escola per al qual tot l’alumnat de primària disposa d’usuari i contrasenya.

Però, de moment, les seguirem penjant en aquest lloc web per cobrir les diferents contingències que es puguin produir en l’accés al Moodle i que tothom pugui accedir a les tasques.

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

Música

Laboratori

Educació Física