Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Tasques encomanades 5 a 8 de maig

3 de maig de 2020

Us adjuntem les tasques encomanades pels diferents nivells de l’escola. Les tasques de primària les trobareu penjades al Moodle de l’escola on cal fer-ne el retorn, si us és possible. Si no, cal fer-ho al correu electrònic dels docents. Les d’Educació Infantil es retornen només al correu electrònic dels docents.

P3

P4

P5

Anglès Ed. Infantil

Psicomotricitat Ed. Infantil

Descoberta. Ed. Infantil

1r

2n

3r

4t

Educació Física

Música

Laboratori