Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Tasques recomanades: 30 de març a 3 d’abril

30 de març de 2020

Benvolgudes famílies,

El dijous 12 de març els vostres fills/es van marxar de l’escola amb unes tasques encomanades per al primer període de confinament que, en aquella data, es preveia acabés el 27 de març. En vista que el tancament de l’escola s’allarga, us adjuntem noves tasques per mantenir l’hàbit de treball escolar, en el benentès que, de moment, no poden tenir retorn per part del tutor/a dels vostre fill/a. Nogensmenys, en cas de dubtes o de qualsevol altra necessitat de comunicació, podeu fer-los arribar al correu de l’escola escolapaudelclos@xtec.cat i es faran arribar al docent corresponent.

Les tasques següents estan previstes per a ser realitzades durant la setmana del 30 de març al 3 d’abril i seran renovades setmanalment.

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

Música

Laboratori

Educació Física