Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Tasques recomanades: 6 a 10 d’abril

6 d'abril de 2020

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem noves tasques per mantenir l’hàbit de treball escolar durant la setmana del 6 al 10 d’abril, en el benentès que, de moment, no poden tenir retorn per part del tutor/a dels vostre fill/a. Nogensmenys, en cas de dubtes o de qualsevol altra necessitat de comunicació, podeu fer-los arribar al correu de l’escola escolapaudelclos@xtec.cat i es faran arribar al docent corresponent.

Les tasques següents estan previstes per a ser realitzades durant la setmana del 30 de març al 3 d’abril i seran renovades setmanalment.

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

Música

Laboratori

Educació Física