Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Votacions al Consell Escolar sector Pares i Mares

22 de novembre de 2018

Votacions al CONSELL ESCOLAR:

27 de novembre de les 15:10 h a les 18:00 h

4 candidatures a escollir entre les següents: