Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

amb l’ai al cor (loc adv)

Quan?

6 de febrer de 2018
Tot el dia

Què passa?

DEFINICIÓ+EXEMPLES:

Amb una emoció extrema, expectant, especialment per la temença d’allò que es pugui esdevenir.
   La situació política ens fa viure amb l’ai al cor.
   Per què heu tornat tan tard? M’heu fet estar amb l’ai al cor.
S’usa normalment amb els verbs anar, estar, restar, viure, etc.

TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS:

have one’s heart in one’s mouthestar amb l’ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l’ai al cor sempre que m’enfilava a la moto)

PASSATGES QUE IL·LUSTREN L’ÚS DEL MOT:

Els trasllats de la família per a l’estiueig eren decidits dies abans, després d’un acurat estudi de la data adequada, per part del pare i la mare, que tots els fills seguíem amb l’ai al cor.
• Ramon Folch i Camarasa, Bon dia, pare! (1968)

—Hem pensat una feina que potser t’agradarà.
Wendy, sucant un panet de massapà a la xocolata, esperava que la dona continués, no sense un ai al cor. Hi havia feines estranyes, en aquella casa.
• Olga Xirinacs, Wendy torna a volar (Barcelona: Cruïlla, 1996)

Vegeu els passatges complets a la web

ENLLAÇOS:

Subscriviu-vos a «An Idiom a Day» i rebeu una expressió anglesa cada dia amb la traducció al català i un exemple
Expressions angleses amb el mot heart (cor)

LA FRASE DEL DIA:

A la vida hi ha dos tipus de borratxos: els que conviden a tothom i els que marxen sense pagar.
—Xavier Baladia (Barcelona 1965)

Mapa no disponible