Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

desmanegat -ada  (adj)

Quan?

6 de març de 2018
Tot el dia

Què passa?

DEFINICIONS+EXEMPLES:

1  Mal compost o mal coordinat; desballestat, desorganitzat.
   Ha presentat un projecte desmanegat, impossible de dur a la pràctica.
   Una societat desmanegada, minada per la corrupció.
   Es va asseure en una cadira mig desmanegada.
2  Malendreçat en el vestir o en les coses que maneja.
   El pobre home va comparèixer tot desmanegat davant del públic.

ETIMOLOGIA:

De desmanegar, de manegar, de mànec, del llatí vulgar manĭcum, extret de manĭca, ‘garfi d’abordatge’, de la família de manus, ‘mà’.

PASSATGE QUE IL·LUSTRA L’ÚS DEL MOT:

[5 de novembre de 1918]  Al vespre, llegeixo la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Fa pensar en una gramàtica normal europea —en la gramàtica francesa d’Augier, per exemple— i fa sobretot oblidar els sinistres textos que convertiren el nostre batxillerat en un turment. Quina bella cosa pot ésser una gramàtica clara, simple, precisa, intel·ligible! Aquesta lectura em planteja aquesta pregunta: ¿per què faig tantes faltes d’ortografia? No puc disciplinar-me en res. La sensació d’inseguretat que em dóna el fet de trobar-me undesmanegat bohemi m’és molt desagradable. Però no hi ha res a fer…

• Josep Pla, El quadern gris (Barcelona: Destino, 2012 [1966])

Vegeu-ne un altre passatge a la web i feu-hi comentaris

ENLLAÇOS:

Francesc de B. Moll: «Pompeu Fabra, restaurador del català literari»
Invitació a la lectura d’El quadern gris, de Josep Pla, per Xavier Serrahima

LA FRASE DEL DIA:

És la sobreabundància allò que emmalalteix el nostre esperit, la sobreabundància de coneixements inútils.
—Joseph Joubert, moralista i assagista francès (1754-1824)

Mapa no disponible