Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

forca (f)

Quan?

8 de octubre de 2018
Tot el dia

Què passa?

Definició

Pal amb dues o més puntes o branques (anomenades forcons o pollegons) en un extrem que serveix per a regirar, apilotar, etc., palla, fems, etc., agafar i carregar garbes, etc.

Les forques es fan tradicionalment amb fusta de lledoner.

N’hi ha de moltes menes: de dos pollegons (només amb dues branques o pues), pallera (més grossa, amb el mànec més llarg i cinc o sis pollegons també més llargs), de triança (per a ventar la palla barrejada amb el gra i el boll), fementera (per a regirar, escampar i apilotonar el fem), de mànec de fusta (amb pollegons de ferro; serveix per a carregar feixos de llenya), ventera o ventadora (per a ventar la palla)…

Etimologia

Del llatí furca, mateix significat. Els qui fan les forques són els forcairesEnforcar és agafar alguna cosa amb la forca. Forquilla i forqueta en són diminutius.

Usos

  • Així mateix els forcaires, que es dediquen a fer forques de fusta per a les feines de pagès, tenen per patró sant Pau. Els veïns d’Alentorn, vora Artesa de Segre, estan especialitzats en aquest ofici i conreen arbres, les branques dels quals decanten de manera que formen un o dos entreforcs que, degudament treballats i polits, constitueixen forques de dos o tres pollegons.

    Joan AmadesCostumari català (1952)

  • Quan va tornar la tia Ció ens va renyar per no haver anat a ajudar els homes amb el bestiar, com si no s’hagués adonat fins a aquell moment que érem allà feia estona. Va agafar la Ploramiques i li va dir:
    —I tu, vés a dalt a fer companyia a l’àvia.
    En Quirze jove i jo vam baixar a l’estable però jo em vaig quedar assegut a mitja escala veient com el meu cosí agafava la forca i enforcava palla per estendre per terra i fenc per omplir les menjadores.

    Emili TeixidorPa negre (Barcelona: Columna, 2003)

Mapa no disponible