Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

percaçar (v)

Quan?

2 de juny de 2017
Tot el dia

Què passa?

DEFINICIÓ+EXEMPLES:

1  Cercar amb tenacitat, perseguir la consecució d’alguna cosa.
   Ells ens percacen tot el mal que poden.
A muntanya, ja hi ha gent que percaça els bolets.
2  Procurar-se.
   Són grans els honors, la fama, que ell ha sabut percaçar-se.
Amb aquesta actitud et percaces la seva ira.

ETIMOLOGIA:

Mot format amb el prefix per- (del llatí per-, indicador d’intensitat, d’augment, de totalitat, com ara en perdonar, perdurar) i caçar (del llatí vulgar captiare, ‘intentar d’agafar o capturar’, derivat del participi captus del llatí capĕre, ‘agafar’).

PASSATGE QUE IL·LUSTRA L’ÚS DEL MOT:

Jo no tinc cançons;
em tenen a mi
elles, les cançons.
Quan volen, quan vénen,
quan? Qui ho pot saber.
[…]
D’altres passen de llarg, però em criden.
Jo he passat hores, dies i anys
per cases, per carrers i per ciutats,
per boscos i camins, per vents i mars
percaçant-les. Oh, desig de cançons.

• Raimon, «Oh, desig de cançons» (1993), al disc Cançons de mai (1997)

ENLLAÇOS:

«Oh, desig de cançons», lletra completa
Miquel Jurado: «Raimon, 50 moments»

LA FRASE DEL DIA:

Cal no tan sols cultivar els amics, sinó cultivar les amistats en nosaltres mateixos. Cal conservar-les amb zel, cuidar-les, regar-les.
—Joseph Joubert, moralista i assagista francès (1754-1824)

Mapa no disponible