Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

romana (f)

Quan?

8 de juny de 2018
Tot el dia

Què passa?

DEFINICIÓ:

Balança rudimentària de braços desiguals, en què el cos que es pesa es col·loca a l’extrem del braç menor i s’equilibra amb un pes que es fa córrer al llarg del braç major.

ETIMOLOGIA:

D’origen incert, probablement del llatí tardà o vulgar (libra) romana, ‘(balança) de Roma’, anomenada abanslibra campana, ‘balança de la Campània’, que resultava equívoc per homonímia amb campana.

PASSATGES QUE IL·LUSTREN L’ÚS DEL MOT:

És evident que quan un parla com a portaveu del Govern ha de sospesar, i fins i tot pesar, les paraules. I pesar les paraules vol dir agafar-les una per una i posar-les en una romana, en unes balances, i pesar a veure quin pes tenen abans de dir-les…
• Joaquim Nadal al programa de TV3 Caçadors de paraules, amb Roger de Gràcia

La feina del veremar, la dirigia cada any Silvestre. Aquell home benemèrit coneixia la ciència i la pràctica del vi i era precís i exacte com una romana, la clàssica balança del temps de Virgili, considerada la més segura i la menys estafadora de totes les balances.
• Josep M. de Sagarra, Memòries (1954)

ENLLAÇOS:

La romana a la Viquipèdia
Les monumentals Memòries de Josep Maria de Sagarra, per Maria Nunes

LA FRASE DEL DIA:

La ficció no es pren mai tantes llibertats com la realitat.
—Xavier Baladia (Barcelona 1965)

Mapa no disponible