Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Encertants

Títols de l’obra i autors de les imatges dels apartats

Els han encertat tots:

Sofia Buesa 3rB i Susana Buesa

Maria Tur Massanet. Mestra de música.

Rosa Mª Masià Paradís. Tutora de 1rA.

Pau Martorell Rico. 5èB

Jana Vidal Castells 3r B i Pablo Cobo Valverde

Al tot per la part

Han encertat l’obra a la qual pertany el detall de la imatge i l’autor:

Rita Corbella Sanromà 5èB

Vicenç Cañón Verdasco. Mestre de teatre.

Raúl Carrillo González. Ex-alumne de l’escola

Repte pictòric 30 d’abril

Sofia Buesa Grasa 3rB

Jana Vidal Castells 3rB

Rosa Masià Paradís. Tutora de 1r A