Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Personal 2019-20

EQUIP DIRECTIU

 

CLAUSTRE DE PROFESSORAT

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I AUXILIARS D’ATENCIÓ EDUCATIVA

PERSONAL LABORAL