Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

ILEC

L’escola està en el tercer any consecutiu de desenvolupament del projecte ILEC (Impuls de la lectura) promogut pel Departament d’Ensenyament.

Això suposa gaudir d’un assessorament per part de l’assessora LIC, Lurdes Malgrat, a banda de poder participar en el Grup Impulsor de l’ILEC.

APS (Aprenentatge-Servei)

LECXIT

img_LECXIT

 

L’escola participa des del curs 2012-13 en el programa LECXIT (Lectura per a l’èxit escolar) patrocinat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament i La Caixa.

El curs 2014-15 comptem amb 36 voluntaris/àries que estimulen en la lectura 39 alumnes de 4t, 5è i 6è, durant una hora setmanal, de 16:30 a 17:30 h, els dimarts, dimecres o dijous.

 

Voluntariat. Desembre 2014

 

Apadrinament de la lectura

Durant el segon trimestre de cada curs, l’alumnat de sisè apadrina un/a alumne/a de 1r curs i l’ajuda a llegir i entendre un dels llibres de lectura del seu nivell. L’activitat es realitza durant la mitja hora de lectura diària.

Pla Català de l'Esport Escolar

L’escola forma part del Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE), la finalitat del qual és potenciar, des de l’àmbit extraescolar, la pràctica de l’esport com a mitjà per a una vida saludable.

"Les arrels del present"

“Les arrels del present” és un projecte transversal a desenvolupar durant l’etapa primària que es proposa millorar la ciutadania de l’alumnat a través del coneixement i l’apropiació emocional del patrimoni de Tarragona.

Anar a la web del projecte

LogoValor_percartellsDINA4

 

Aquest projecte ha merescut la marca Valor Tarragona 2017 pel seu objectiu de fomentar la ciutadania de Tarragona entre l’alumnat.

GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme)

logo_gep_dreta

L’escola ha estat inclosa en els Grups Experimentals per al Plurilingüisme, projecte endegat pel Departament d’Ensenyament.

En aquest marc i, d’acord amb el Projecte Lingüístic vigent, s’adopten les següents mesures per fomentar l’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa:

  • Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4.
  • Ús de l’anglès com a llengua vehicular d’aprenentatge a les següents assignatures:
    • Psicomotricitat a P3, P4 i P5.
    • Educació Física de 1r a 6è.
    • Plàstica de 1r a 6è.