El projecte “Les arrels del present” guanya el Premi Carles Miralles

El projecte interdisciplinari  Les arrels del present que desenvolupa l’escola des del curs 2013-14 en el marc del projecte de direcció vigent, ha guanyat el Premi Carles Miralles atorgat per la Revista Auriga a les experiències docents de divulgació del Món Antic. Ens ha estat atorgat ex-aequo amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), de Tarragona, en col·laboració amb l’Escola Solc.

El Premi Musa, d’exposicions sobre el món antic, ha estat concedit també ex-aequo al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

És un orgull per a la nostra escola d’educació infantil i primària situar-se a la mateixa alçada que institucions tan prestigioses en el món de l’arqueologia. El bon treball i l’entusiasme del personal docent i no docent de l’escola i de l’alumnat ha propiciat aquesta gran satisfacció.

L’acte de lliurament del premi es realitzarà durant el proper curs, en data encara no fixada.

Veredicte.

 

Premis Auriga Diari de Tarragona