1r nivell: L’AMFITEATRE

Portada AmfiteatreCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point) 1 hora
Realització del dossier de treballs previs proposat pel Camp d’Aprenentatge

Lectura d'”Astèrix gladiador”

2 hores

10 sessions de 1/2 hora

Treballs de camp

Sortida 3 hores (de 9 a 12)

Treballs posteriors

Posada en comú de les fitxes de percepció ½ hora
Redacció d’un text 1 hora
Realització d’un treball plàstic 2 hores

Avaluació

Realització del test 1 hora

TOTAL  15 hores i ½

Activitats d’aprenentatge

Inici

 • Projecció comentada de la presentació “L’Amfiteatre”, d’elaboració pròpia.
 • Projecció comentada de la part corresponent a l’Amfiteatre del capítol de la sèrie “Ingeniería romana”. Es disposa d’una còpia en DVD facilitada per la productora Digivision a la biblioteca de l’escola.
 • Realització dels “Treballs previs” del dossier facilitat pel Camp d’Aprenentatge.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/amfiteatre.pdf

Lectura d'”Astèrix gladiador” als trenta minuts diaris de lectura.

 

Desenvolupament

 

Síntesi

 • Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:
 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.
 • Treball plàstic sobre gladiadors.
  • Pràctica d’un joc d’ordinador sobre gladiadors a l’aula d’informàtica:

  http://cdatarragona.net/activitatsactivities/activitats-interactivesactivitats-interactives/gladiadorsgladiators

 • Activitats d’avaluació

  Inicial

  Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre el món romà i, en especial, sobre l’Amfiteatre, es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: Qui eren els romans? D’on venien? Quant de temps fa que van viure? Què sabem sobre els gladiadors?, etc.

  Formativa

  Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

   

  Final

  L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

  Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

  Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

  Recursos pedagògics

   

  • El mestre/a disposa dels recursos per al professorat facilitats pel Camp d’Aprenentatge.

  http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/programacio-amfiteatre-9.pdf

  • Difusió del programa del festival “Tàrraco Viva”, amb els horaris de les actuacions de munera gladiatoria, recreacions de lluites de gladiadors a l’Amfiteatre.

  http://www.tarracoviva.com

  • Projecció de la reconstrucció històrica d’una lluita de gladiadors:

  http://www.youtube.com/watch?v=9BWHBaaVrFc&NR=1&feature=endscreen

  • Lectura a l’aula d’Astèrix gladiador.

   

   

  • Solucionari:

  Test: 1c – 2c – 3a – 4b – 5a – 6b – 7b – 8c – 9b – 10b

  Imatge:

 • 1 – Tribuna
 • 2 – Media cavea
 • 3 – Ima cavea
 • 4 – Podium
 • 5 – Arena
 • 6 – Fossae
 • 7 – Església romànicogòtica
 • 8 – Grades excavades a la roca9 – Summa cavea10 – Porta d’accés