2n nivell: EL CIRC

Portada CircCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

 

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point)………………………………………………………….. 1 hora

Lectura d'”Astèrix i el calderó”……………………………………………………………………….10 sessions de 1/2 hora

 

Treballs de camp:

Sortida …………………………………………………………………………………………………… 3 hores (de 9 a 12)

 

Treballs posteriors:

Posada en comú de les fitxes de percepció:…………………………………………………. ½ hora

Redacció d’un text:…………………………………………………………………………………………… 1 hora

Realització d’un treball plàstic:……………………………………………………………………… 2 hores

 

Avaluació:

Realització del test:………………………………………………………………………………….. 1 hora

 

 

TOTAL: 13 hores i ½

 

 

 

 

 Activitats d’aprenentatge

 

Inici

 • Projecció comentada de la presentació “El Circ” d’elaboració pròpia.
 • Projecció comentada de la part corresponent al Circ del capítol de la sèrie “Ingeniería romana”. Es disposa d’una còpia en DVD facilitada per la productora Digivision a la biblioteca de l’escola.
 • Lectura d'”Astèrix i el calderó” als trenta minuts diaris de lectura. Treballs sobre el llibre.

 

Desenvolupament

 • Visita al Circ.

http://cdatarragona.net/activitatsactivities/actividadesactivitatsactivities/tarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/el-circel-circ

Utilització de l’APP Imageen en tablets (una per cada tres alumnes) per veure in situ la reconstrucció virtual del Circ.

Imageen
 • Realització de l’apartat “El Circ” del dossier “Tàrraco, la ciutat romana”, facilitat pel Camp d’Aprenentatge (pàg. 51 – 54).

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-de-camp.pdf

 • Obtenció de l’empremta d’un carreu de les dues portes que es conserven de la façana del circ adossant-hi un paper DIN A-3 i passant un “plastidecor” de color ocre en posició horitzontal pel damunt.
 • Acompliment d’una fitxa sensorial. Es tracta de recollir les impressions físiques que experimenten durant la visita per abastar el monument de totes les maneres possibles afavorint el procés d’apropiació.

Es formen quatre grups amb els alumnes (de cinc persones, aproximadament) encomanant a cadascun un sentit: vista, oïda, olfacte i tacte. El sentit del gust s’elimina degut al perill de provar els materials que estan a l’aire lliure exposats a la contaminació o a qualsevol altre agent perjudicial. Es distribueixen unes fitxes amb anvers i revers. A l’anvers s’hi anotaran les percepcions sensorials més descriptives i, en el revers, les interpretacions o suggeriments més creatius. Es farà l’activitat asseguts a les grades de la media cavea.

 

Síntesi

Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:

 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.
 • Recull i exposició de les empremtes dels carreus obtingudes per tot l’alumnat.

Treball plàstic: dibuix d’una cursa de bigues.

mini-IMG_5134

Activitats d’avaluació

Inicial

Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre el món romà i, en especial, sobre el Circ, es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: Què és un hipòdrom? Què s’hi fa? En coneixem algun de proper? Hem vist curses de carros al cinema?, etc.

 

Formativa

Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

 

Final

L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

 

 

Recursos pedagògics

 • Lectura a l’aula d’Astèrix i el calderó.
 • Material de suport al professorat del Camp d’Aprenentatge (pàg. 24):

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-guia-didactica.pdf

 • Projecció a l’aula de la cursa de cuadrigues de la pel·lícula Ben-Hur:

http://www.youtube.com/watch?v=Pwi3xROzpSE&feature=related

 • Solucionari:

 

Test:                1b – 2c – 3a – 4c – 5a – 6a – 7b – 8c – 9b – 10b

Imatges:

1 – Torre del Pretori

2 – Porta Triumphalis

3 – Baluard de Carles V

4 – Torre de les Monges

5 – Muralleta

6 – Pulvinar

7 – Porta Triumphalis

8 – Muralla Romana

9 – Spina

10 – Via Augusta