3r nivell: LA CATEDRAL DE SANTA MARIA I SANTA TECLA

Portada CatedralCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

 

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point)………………………………………………………………………… …1 hora

Realització del dossier de treballs previs proposat pel Camp d’Aprenentatge …. …2 hores

 

Treballs de camp

Sortida……………………………………………………………………………………………………. …3 hores (de 9 a 12)

 

Treballs posteriors

Posada en comú de les fitxes de percepció………………………………………………….. …½ hora

Realització del dossier de treballs posteriors proposat pel Camp d’Aprenentatge…1 hora

Redacció d’un text…………………………………………………………………………………… …1 hora

Realització d’un treball plàstic…………………………………………………………………… …2 hores

 

Avaluació

Realització del test…………………………………………………………………………………… …1 hora

 

 

TOTAL: 11 hores i ½

 

 

   Activitats d’aprenentatge

 

Inici

 • Projecció comentada de la presentació “La Catedral” d’elaboració pròpia.

Projecció del vídeo de la vista interior de la Catedral mitjançant un dron.

 • Lectura col·lectiva del conte Les aventures de l’avi Maranya. El fantasma de la Catedral. Es comptarà amb la capsa amb 15 exemplars present a la Biblioteca de l’escola. Es llegirà en veu alta a la mitja hora diària de lectura estipulada a l’horari escolar.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/avi-maranya.pdf

 • Lectura dels llibres El llop i la cabra i La processó de les rates segons el procediment esmentat a l’apartat anterior.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/llop-cabra.pdf

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/la-processo-de-les-rates.pdf

 

 

 

Desenvolupament

 • Visita a la Catedral el dia establert pel Camp d’Aprenentatge en la visita “Descobreix els secrets de la Catedral”.
 • Realització in situ dels treballs de camp obtinguts dels materials facilitats pel Camp d’Aprenentatge en el dossier de treball “Descobreix els secrets de la Catedral”. Es deixa a criteri del mestre l’acompliment total o parcial del dossier segons el temps disponible.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/llal-descobreix.pdf

 

 • Acompliment d’una fitxa sensorial. Es tracta de recollir les impressions físiques que experimenten durant la visita per abastar el monument de totes les maneres possibles afavorint el procés d’apropiació.

Es formen quatre grups amb els alumnes del grup classe encomanant a cadascun un sentit: vista, oïda, olfacte i tacte. El sentit del gust s’elimina degut al perill de provar els materials que estan a l’aire lliure exposats a la contaminació o a qualsevol altre agent perjudicial. Es distribueixen unes fitxes amb anvers i revers. A l’anvers s’hi anotaran les percepcions sensorials més descriptives i, en el revers, les interpretacions o suggeriments més creatius. Es farà l’activitat aturats a l’extrem oriental (al costat del carrer de Soler) de l’explanada corresponent a l’interior de la basílica.

 

Síntesi

Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:

 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.
 • Creació i dibuix d’un animal fantàstic que tingui la seva pròpia història (medi, alimentació, etc.) redactada en un petit text.
 • Realització dels “Treballs posteriors” a la sortida proposats pel Camp d’Aprenentatge a la Guia Didàctica de “Descobreix els secrets de la Catedral”, pàg. 16.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/descobreix-els-secrets-gd.pdf

 • Realització d’un treball plàstic consistent en fer un vitrall sobre el patró de la rosassa de la façana de la Catedral. Es pintarà amb témpera de color ocre, semblant al color de la pedra de la Catedral. Després es retallaran (o punxaran, segons l’habilitat) els forats corresponents als vidres i es taparan per la part posterior amb retalls de paper de cel·lofana de colors.

Es pot optar per una rosassa més senzilla:

 

 

 

Activitats d’avaluació

 

Inicial

Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre l’Edat Mitjana i sobre les Catedrals es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: En quin moment del temps creus que se situa l’Edat Mitjana, abans o després dels romans? Amb quins aspectes que coneixes creus que es relaciona, castells, cavallers, torneigs, dames, epidèmies, etc.? Has visitat alguna Catedral? Has visitat mai la Catedral de Tarragona? Saps on és? Quina funció creus que té? De quin material creus que està feta? Saps què és un Claustre?, etc.

 

Formativa

Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

 

Final

L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

 

 

Recursos pedagògics

 

 • Exploració de la pàgina web de “Minitàrraco”, monuments tarragonins en miniatura. Recomanació a l’alumnat de fer-hi una visita familiar.

http://www.minitarraco.com

 

 • Presentació del joc “Construeix la Catedral”, a la pàgina web del “Club dels Tarraconins”.

http://www.tarraconins.cat/jocs/detall/62/construeix-la-catedral

 

 • Disposició de la capsa present a la Biblioteca del centre amb 25 exemplars de Les aventures de l’avi Maranya. Els secrets de la Catedral, de Jordi Tortosa, a fi de preparar la visita.
  • Solucionari:

   

  Test:    1 a – 2b – 3c – 4b – 5c – 6a – 7c – 8b – 9c – 10a.

   

  Imatges:

 • 1 – Joc dels escolans al terra del Claustre
 • 2 – Carota del Claustre3 – Seu de l’Arquebisbe
 • 4 – Predel·la del retaule amb escenes de la vida de Santa Tecla5 – Sostre de la Sala del Tresor6 – Arcs ojivals del Claustre

  7 – Portalada romànica del Claustre

  8 – Mènsula del camell

  9 – Rosassa

  10 – Carreu romà reaprofitat