4t nivell: LES MURALLES

   Portada Les MurallesCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

 

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point)………………………………………………………….. 1 hora

Realització del dossier de treballs previs proposat pel Camp d’Aprenentatge …. 2 hores

 

Treballs de camp

Sortida……………………………………………………………………………………………………. 3 hores (de 9 a 12)

 

Treballs posteriors

Posada en comú de les fitxes de percepció………………………………………………….. ½ hora

Redacció d’un text…………………………………………………………………………………… 1 hora

Realització d’un collage……………………………………………………………………………. 2 hores

 

Avaluació

Realització del test…………………………………………………………………………………… 1 hora

 

 

TOTAL: 10 hores i ½

 

 

 

 

 Activitats d’aprenentatge

 

Inici

 • Projecció del vídeo sobre Tàrraco de la pàgina web Artehistoria, de la Junta de Castilla y León.

http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/videos/121.htm.

 • Projecció comentada de la part corresponent a Les Muralles del capítol de la sèrie “Ingeniería romana”. Es disposa d’una còpia en DVD facilitada per la productora Digivision a la biblioteca de l’escola.
 • Projecció comentada de la presentació “Les Muralles de Tarragona” d’elaboració pròpia (es presenta en un fitxer adjunt).

Tal com s’esmenta a la Guia Didàctica de la Unitat de Programació “Tàrraco, la ciutat romana”, editada pel Camp d’Aprenentatge[1], per fer-se una idea de l’estructura constructiva de la Muralla és bo visitar prèviament el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) on es conserven restes de la muralla que la permeten observar clarament. Com aquesta visita prèvia no sempre és possible, és suplerta amb eficàcia per les fotografies de la presentació fetes al mateix museu.

 • Consulta de la informació multimèdia sobre el monument de la pàgina web de la Generalitat dedicada al patrimoni històric, entre les quals hi ha el video “Tàrraco, l’enclavament estratègic de l’emperador” o les vistes panoràmiques del monument degudes a Josep Gibert.

http://arquitphp.cultura.gencat.cat/index.php?languageId=ca_ES&monumento_inicial=828825&seccion_inicial=presentacio

 • Realització de les activitats proposades pel Camp d’Aprenentatge en el seu dossier de treball “La muralla” sota l’epígraf “Treballs previs”.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/la-muralla-previs-1.pdf

 

Desenvolupament

 • Visita a les Muralles el dia assignat per fer-ho dins la “Setmana Romana”, coincidint amb el festival “Tàrraco Viva”, al voltant de la segona quinzena de maig.

Utilització de l’APP Imageen en tablets (una per cada tres alumnes) per veure in situ la reconstrucció virtual de les Muralles.

Imageen
 • Realització in situ dels treballs de camp obtinguts dels materials facilitats pel Camp d’Aprenentatge en els dossiers de treball “La muralla. Treballs de camp” i “Les muralles”. Es deixa a criteri del mestre l’acompliment total o parcial dels dossiers segons el nivell dels alumnes.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/la-muralla-camp-2.pdf

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/les-muralles.pdf

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-de-camp.pdf (pàg. 25 – 36). Conté els mateixos continguts que l’anterior adreça web.

 • Acompliment d’una fitxa sensorial. Es tracta de recollir les impressions físiques que experimenten durant la visita per abastar el monument de totes les maneres possibles afavorint el procés d’apropiació.

Es formen quatre grups amb els alumnes del grup classe encomanant a cadascun un sentit: vista, oïda, olfacte i tacte. El sentit del gust s’elimina degut al perill de provar els materials que estan a l’aire lliure exposats a la contaminació o a qualsevol altre agent perjudicial. Es distribueixen unes fitxes amb anvers i revers. A l’anvers s’hi anotaran les percepcions sensorials més descriptives i, en el revers, les interpretacions o suggeriments més creatius. En ser un recorregut llarg, es farà l’activitat aturats davant la Torre de l’Arquebisbe, al voltant de l’estàtua d’August.

 

Síntesi

Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:

 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.
 • Confecció d’un collage amb el motiu central de les Muralles.

Es prepararan fotografies amb diversos enfocaments de les Muralles i dels seus elements constitutius i s’imprimiran en colors en mida DIN-A4. Se’n donarà una diferent a cada alumne o, si més no, tan sols es repetiran dues o tres vegades. Se’ls demanarà que retallin el que sigui estrictament el cos de la muralla i que ho enganxin a un full de paper gruixut mida foli. A continuació hauran de reproduir la resta de fotografia que han rebutjat amb diversos materials a l’abast: paper de revista, paper de regal, paper de seda, plastilina, cordill, fil de diverses classes, paper d’alumini, netejapipes, paper d’embalar, roba, fregalls de diverses textures, ceres, etc. Finalment, es fixarà el conjunt sobre una cartolina d’un color escaient al conjunt que l’emmarqui.

Heus aquí uns exemples d’aquest treball:

[1] http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-guia-didactica.pdf , pàg. 20.

Es pot optar per aquest col·lage més senzill:

mini-IMG_5146

 Activitats d’avaluació

 

Inicial

Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre el món romà i, en especial, sobre les Muralles de Tarragona es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: Qui eren els romans? D’on venien? Quan de temps fa que van viure? Quins romans coneixem?, etc.

 

Formativa

Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

 

Final

L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

 

Recursos pedagògics

 

 • El mestre/a pot consultar els materials editats per al professorat pel Camp d’Aprenentatge:

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/muralla.pdf

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/programacio-la-muralla-3.pdf

 

 • Exploració de la pàgina web de “Minitàrraco”, monuments tarragonins en miniatura. Recomanació a l’alumnat de fer-hi una visita.

http://www.minitarraco.com

 

 • Exploració de la pàgina web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Recomanació a l’alumnat de fer-hi una visita a fi de veure in situ les restes de la rampa d’accés a la Muralla i el rebliment intern.

http://www.mnat.es

 

 • Solucionari:

 

Test:                1c – 2a – 3c – 4c – 5b – 6a – 7b – 8a – 9b – 10 c

 

Imatges:

1 – Torre del Cabiscol

2 – Torre de Minerva

3 – Llenç de la 2ª fase

4 – Torre de l’Arquebisbe

5 – Marques dels picapedrers ibèrics

6 – Llenç de la 1ª fase

7 – Pas de ronda

8 – Portal del Roser

9 – Portal de Sant Antoni

10 – Portella