5è nivell: EL FORUM DE LA COLÒNIA

Portada Fòrum ColòniaCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

 

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point)………………………………………………………….. 1 hora

Realització del dossier de treballs previs proposat pel Camp d’Aprenentatge …. 2 hores

 

Treballs de camp

Sortida……………………………………………………………………………………………………. 3 hores (de 9 a 12)

 

Treballs posteriors

Posada en comú de les fitxes de percepció………………………………………………….. ½ hora

Realització del dossier de treballs posteriors proposat pel Camp d’Aprenentatge. 1 hora

Redacció d’un text…………………………………………………………………………………… 1 hora

Realització d’un treball plàstic…………………………………………………………………… 2 hores

 

Avaluació

Realització del test…………………………………………………………………………………… 1 hora

 

 

TOTAL: 11 hores i ½

 

 

 

 

   Activitats d’aprenentatge

 

Inici

 • Projecció comentada de la part corresponent al Fòrum de la Colònia del capítol de la sèrie “Ingeniería romana”. Es disposa d’una còpia en DVD facilitada per la productora Digivision a la biblioteca de l’escola.
 • Projecció comentada de la presentació “El Fòrum de la Colònia” d’elaboració pròpia (es presenta en un fitxer adjunt).
 • Realització de les activitats proposades pel Camp d’Aprenentatge en el seu dossier de treball “Tarraco, la ciutat romana” sota l’epígraf “Treballs previs” (pàg. 1 – 27).

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-previs.pdf

 

Desenvolupament

 • Visita al Fòrum Local.

Utilització de l’APP Imageen en tablets (una per cada tres alumnes) per veure in situ la reconstrucció virtual del Fòrum de la Colònia.

Imageen
 • Realització in situ dels treballs de camp obtinguts dels materials facilitats pel Camp d’Aprenentatge en el dossier de treball “Tàrraco, la ciutat romana. Treballs de camp” (pàg. 43 – 48). Es deixa a criteri del mestre l’acompliment total o parcial del dossier segons el nivell dels alumnes. Cal tenir en compte que els alumnes hauran d’utilitzar un metre de cinta metàl·lica semirígida.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-de-camp.pdf

 • Els alumnes portaran un aparell fotogràfic personal a fi de realitzar fotografies del Fòrum de la Colònia per participar en el concurs de fotografia de monuments que organitza la secció de Patrimoni de la Generalitat per a l’alumnat de Cicle Superior de Primària.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=a8f6d452e33f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8f6d452e33f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&contentid=3b1e7781913f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=3

 

 • Acompliment d’una fitxa sensorial. Es tracta de recollir les impressions físiques que experimenten durant la visita per abastar el monument de totes les maneres possibles afavorint el procés d’apropiació.

Es formen quatre grups amb els alumnes del grup classe encomanant a cadascun un sentit: vista, oïda, olfacte i tacte. El sentit del gust s’elimina degut al perill de provar els materials que estan a l’aire lliure exposats a la contaminació o a qualsevol altre agent perjudicial. Es distribueixen unes fitxes amb anvers i revers. A l’anvers s’hi anotaran les percepcions sensorials més descriptives i, en el revers, les interpretacions o suggeriments més creatius. Es farà l’activitat aturats a l’extrem oriental (al costat del carrer de Soler) de l’explanada corresponent a l’interior de la basílica.

 

Síntesi

Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:

 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.
 • Realització dels “Treballs posteriors” de la unitat de programació “Tàrraco, la ciutat romana” del Camp d’Aprenentatge.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-posteriors.pdf

Treball plàstic: dibuix a llapis de diferents aspectes del Fòrum de la Colònia. Interpretació lliure amb la tècnica del “col·lage”.

 • Confecció d’una domus romana i d’una ínsula a partir del retallable facilitat pel Camp d’Aprenentatge dins la unitat de programació “Tàrraco, la ciutat romana”.

http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/tarraco-la-ciutat-romana-carpetatarraco-la-ciutat-romana-carpeta

Exemple del treballMaqueta

 

 • Pràctica d’un joc d’ordinador a l’aula d’informàtica, consistent en pintar una cuina romana:

http://cdatarragona.net/activitatsactivities/activitats-interactivesactivitats-interactives/coloreja-una-cuina-romanapaint-a-roman-kitchen

 • Pràctica d’un joc d’ordinador a l’aula d’informàtica, consistent en trobar 24 jocs romans en un dibuix:

http://cdatarragona.net/activitatsactivities/activitats-interactivesactivitats-interactives/troba-els-23-jocs-romanstroba-els-23-jocs-romanstroba-els-23-jocs-romans

 

 

Activitats d’avaluació

 

Inicial

Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre el món romà i, en especial, sobre el Fòrum de la Colònia es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: Qui eren els romans? D’on venien? Quan de temps fa que van viure? Quins romans coneixem? Has visitat mai el Fòrum de la Colònia? Què creus que era?, etc.

 

Formativa

Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

 

Final

L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

 

 

Recursos pedagògics

 

 • El mestre/a pot consultar els materials editats per al professorat pel Camp d’Aprenentatge per aplicar millor els treballs previs, de camp i posteriors. Les característiques del Fòrum local s’exposen a les pàgines 22 i 23.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-guia-didactica.pdf

 • Exploració de la pàgina web de “Minitàrraco”, monuments tarragonins en miniatura. Recomanació a l’alumnat de fer-hi una visita familiar.

http://www.minitarraco.com

 • Assistència a la jornada “Juguem com jugaven els nens i nenes de Tàrraco” que el Camp d’Aprenentatge organitza per al cinquè nivell de totes les escoles de Tarragona, en el marc del festival “Tàrraco Viva”, més o menys a meitat del mes de maig.

 

 • Solucionari:

 

Test:                1c – 2c – 3a – 4a – 5c – 6b – 7a – 8c – 9c – 10 b.

 

Imatge:

1 – Basílica

2 – Cúria

3 – Locals administratius

4 – Pedestals per a estàtues

5 – Pedestals per a l’estàtua d’August

6 – Plaça de la Victòria Augusta

7 – Esglaons

8 – Capitell corinti

9 – Temple Capitolí

10 – Carrer empedrat