6è nivell: EL FÒRUM PROVINCIAL

Portada Fòrum ProvincialCliqueu la imatge per veure la presentació

Temporització

 

Treballs previs a la sortida

Visió de la presentació (power point)………………………………………………………….. 1 hora

Realització del dossier de treballs previs proposat pel Camp d’Aprenentatge …. 2 hores

 

Treballs de camp

Sortida per la Part Alta……………………………………………………………………………… 3 hores (de 9 a 12)

Visita al MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona)

i dibuix del natural …………………………………………………………………………………… 3 hores (de 9 a 12)

 

Treballs posteriors

Posada en comú de les fitxes de percepció………………………………………………….. ½ hora

Realització del dossier de treballs posteriors proposat pel Camp d’Aprenentatge. 1 hora

Redacció d’un text…………………………………………………………………………………… 1 hora

Realització d’un treball plàstic…………………………………………………………………… 2 hores

 

Avaluació

Realització del test…………………………………………………………………………………… 1 hora

 

 

TOTAL: 14 hores i ½

 

 

 

 

  Activitats d’aprenentatge

 

Inici

 • Projecció comentada de la part corresponent al Fòrum Provincial i recinte de representació del capítol de la sèrie “Ingeniería romana”. Es disposa d’una còpia en DVD facilitada per la productora Digivision a la biblioteca de l’escola.
 • Projecció comentada de la presentació “El Fòrum Provincial” d’elaboració pròpia (es presenta en un fitxer adjunt).
 • Realització de les activitats proposades pel Camp d’Aprenentatge en el seu dossier de treball “Tarraco, la ciutat romana” sota l’epígraf “Treballs previs” (pàg. 30 – 37).

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-previs.pdf

Desenvolupament

 • Visita a la Part Alta de Tarragona seguint les petjades del Fòrum Provincial. Durant l’estada a l’Antiga Audiència s’observarà la maqueta de Tàrraco amb la reproducció del Fòrum Provincial i del Circ.

Utilització de l’APP Imageen en tablets (una per cada tres alumnes) per veure in situ la reconstrucció virtual del Fòrum Provincial.

Imageen
 • Realització in situ dels treballs de camp obtinguts dels materials facilitats pel Camp d’Aprenentatge en el dossier de treball “Tàrraco, la ciutat romana. Treballs de camp” (pàg. 49 – 50.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-treballs-de-camp.pdf

 

 • Els alumnes portaran un aparell fotogràfic personal a fi de realitzar fotografies de la sortida per participar en el concurs de fotografia de monuments que organitza la secció de Patrimoni de la Generalitat per a l’alumnat de Cicle Superior de Primària.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=a8f6d452e33f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8f6d452e33f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&contentid=3b1e7781913f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=3

 

 • Visita al MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) per observar les restes dels clipei i dels cràters que s’hi conserven, així com altres elements del Fòrum Provincial. El mateix dia de la visita ens instal·larem a les escales del Passeig de Sant Antoni i es farà un dibuix del natural de la perspectiva del Pretori.

 

 • Acompliment d’una fitxa sensorial. Es tracta de recollir les impressions físiques que experimenten durant la visita per abastar el monument de totes les maneres possibles afavorint el procés d’apropiació. Es farà aturats a la Plaça del Rei.

Es formen quatre grups amb els alumnes del grup classe encomanant a cadascun un sentit: vista, oïda, olfacte i tacte. El sentit del gust s’elimina degut al perill de provar els materials que estan a l’aire lliure exposats a la contaminació o a qualsevol altre agent perjudicial. Es distribueixen unes fitxes amb anvers i revers. A l’anvers s’hi anotaran les percepcions sensorials més descriptives i, en el revers, les interpretacions o suggeriments més creatius. Es farà l’activitat aturats a l’extrem oriental (al costat del carrer de Soler) de l’explanada corresponent a l’interior de la basílica.

 

Síntesi

Retornats a l’escola es duran a terme les següents activitats a fi de reforçar els aprenentatges:

 • Posada en comú de les percepcions expressades a les fitxes dels diferents sentits. D’aquesta manera es palesarà el caràcter subjectiu de la percepció (entre els membres d’un mateix grup) i la necessitat d’ampliar el nostre sistema de percepció, normalment centrat en el sentit de la vista.
 • Redacció d’un text on l’alumne/a expliqui la sortida i reflexioni sobre les seves impressions, tant les intel·lectuals com les sensorials, que haurà plasmat prèviament en la fitxa.

Treball plàstic: interpretació lliure en plastilina de les columnes de la façana del Temple d’August.

mini-IMG_5147

Activitats d’avaluació

 

Inicial

Per avaluar els coneixements previs de l’alumnat sobre el món romà i, en especial, sobre el Fòrum Provincial es programa un col·loqui que plantegi preguntes de tempteig: Qui eren els romans? D’on venien? Quan de temps fa que van viure? Quins romans coneixem? Has visitat la maqueta de Tàrraco? S’assembla a la ciutat actual?, etc.

 

Formativa

Observació atenta del procés de realització dels treballs, sobretot els de camp, per anar intervenint quan sigui necessari i ajudant a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

 

Final

L’avaluació consistirà en un test escrit on es verificarà el grau de comprensió del monument. Constarà de dues parts: a la primera caldrà triar la resposta correcta de les qüestions formulades i a la segona caldrà endevinar el nom de les parts del monument projectades a la classe. S’atorgarà a l’alumnat una qualificació honorífica (legionari, centurió, cònsol o imperator) segons el seu grau d’assoliment.

Avaluació i exposició dels treballs plàstics.

Avaluació i lectura pública dels textos sobre la visita.

 

 

Recursos pedagògics

 

 • El mestre/a pot consultar els materials editats per al professorat pel Camp d’Aprenentatge per aplicar millor els treballs previs, de camp i posteriors.

http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/tarraco-la-ciutat-romana-guia-didactica.pdf

 

 • Solucionari:

 

Test:                1c – 2a – 3b – 4c – 5a – 6c – 7a – 8a – 9b – 10b.

 

Imatges:

1 – Torre del Pretori

2 – Antiga Audiència

3 – Fòrum Provincial

4 – Falses columnes de la paret interior del pòrtic de la Plaça de Representació

5 – Cràter de la Plaça de Representació amb Bacus i Silè

6 – Estructura dels pòrtics que envoltaven la Plaça de Representació

7 – Temple d’August

8 – Columna del Temple d’August

9 –Volta del primer pis del criptopòrtic a la sala del sarcòfag d’Hipòlit al Pretori

10 – Restes de l’edifici perimetral de la Plaça de Representació a l’actual Plaça del Fòrum.