P3: Escultura de l’Avi Virgili

Temporització

Treballs previs a la sortida

Detecció de coneixements previs………………………………………………………………………………………………… ½ hora

Cerca de preguntes …………………………………………………………………………………………………………………………. ½ hora

 

Treballs de camp

Sortida……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 hores

 

Traballs posteriors

Treball plàstic col·lectiu……………………………………………………………………………………………………………………..2 hores

Manipulació d’objectes……………………………………………………………………………………………………………………..1 hora

Exposició sobre la vida de l’Avi Virgili…………………………………………………………………………………………..½ hora

Treball plàstic individual……………………………………………………………………………………………………………………1 hora

Escolta de contes…………………………………………………………………………………..4 sessions de ½ hora (2 hores)

Síntesi oral…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ½ hora

 

Avaluació

Test imatge Avi Virgili…………………………………………………………………………………………………………………….. ½ hora

 

TOTAL: 10 hores i ½

 

Activitats d’aprenentatge

Inici

 • Conversa inicial. Presentació del tema a treballar: escultura de l’Avi Virgili. Detecció de coneixements previs. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra.
 • Conversa sobre què es vol saber sobre l’escultura de l’Avi Virgili. Obtenció de les preguntes que es resoldran en el treball del projecte.

 

Desenvolupament

 • Visita a l’escultura de l’Avi Virgili. Observació de l’entorn (Rambla Nova de Tarragona). Observació de les característiques físiques de l’escultura (duresa, material de què està feta), de la forma i disposició té (està assegut en un banc, repenjat en un bastó…), de les parts (cara, roba, bastó). Imitació de la seva postura.

 

 

Síntesi

 • Retornats a l’escola, reproducció de la silueta de l’escultura en un full gran amb l’ajut de la projecció a la Pissarra Digital Interactiva (PDI). Pintura de la superfície de color daurat de manera cooperativa en mig grup.

 

 • Observació i manipulació d’un bastó de fusta d’olivera d’uns 150 anys d’antiguitat. Foto de cada alumne/a agafant el bastó, imitant l’Avi Virgili.
 • Conversa sobre la vida de l’Avi Virgili: va anar a l’Escola Pau Delclòs, era propietari d’una impremta, etc.
 • Activitat individual de llenguatge plàstic de grafisme (ondulacions, ratlles, cargol, etc) i de llenguatge escrit amb lletres de pal (relacionant lletres amb el treball d’impremta de l’Avi) amb colors pel fons de la silueta de l’Avi Virgili.

 

 • Escolta de contes i històries relacionats amb el tema dels avis, àvies o gent gran, explicats pels avis i àvies dels infants. Visió d’il·lustracions de diferents tipus d’avis i àvies.
 • Conversa final sobre els aprenentatges obtinguts. Pluja d’idees.

 

Activitats d’avaluació

Inicial

 • Conversa inicial. Presentació del tema a treballar: escultura de l’Avi Virgili. Detecció de coneixements previs. Pluja d’idees que s’aniran recollint a la pissarra.

 

Formativa

 • Observació del grau de participació i atenció durant l’activitat i del respecte pel torn de paraula.
 • Valoració de les aportacions de cada alumne.
 • Observació directa del domini de les tècniques plàstiques (pintura amb ceres) valorant el resultat.
 • Valoració del coneixement i ús de les lletres basat en el treball de la inicial del nom.

 

Final

 • Dibuix dels elements que falten a la imatge de l’Avi Virgili en un full: gorra, bastó, llibre de la butxaca, diari.