Educació Infantil

La programació d’Educació Infantil es basa en el DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

  1. Capacitats a adquirir a final de l’etapa treballades en el projecte
  2. Objectius treballats en el projecte
  3. Continguts treballats en el projecte
  4. Criteris d’avaluació