Tarragona, Patrimoni de la Humanitat

La UNESCO (United Nations for Education, Science and Culture Organization) s’ha configurat en els últims trenta anys com l’organisme internacional que orienta les concepcions i actuacions en matèria de patrimoni cultural. El novembre de 1972, la UNESCO inaugura la Llista del Patrimoni Mundial. A partir d’aquest moment molts països procuren que els seus monuments, espais naturals o ruïnes arqueològiques siguin inclosos en la llista, ja que és un segell que proporciona prestigi i afavoreix els ingressos derivats del turisme, al mateix temps que estableix un compromís de protecció per a aquests béns patrimonials. De la reunió de la UNESCO del 1972 se n’extreuen els trets que permeten caracteritzar un element com a patrimoni cultural considerant així els monuments, conjunts i llocs.

El conjunt monumental romà de Tarragona fou nomenat Patrimoni de la Humanitat el 30 de novembre de l’any 2000. Està integrat per l’Amfiteatre, l’Arc de Barà (Roda de Barà), la Vil·la de Centcelles (Constantí), el Circ, el Fòrum de la Colònia, el Fòrum Provincial, la Vil·la dels Munts (Altafulla), les Muralles, la Necròpolis, el Pont del Diable, el Teatre, la Torre dels Escipions i la Pedrera del Mèdol.

Per altra banda, Tarragona és seu de la arxidiòcesi tarraconense des del segle V i compta amb una Catedral gòtica, construïda entre els segles XII i XIV, la Catedral de Santa Maria.

El projecte interdisciplinari per a l’etapa primària estudiarà un monument dels esmentats per nivell, de primer curs a sisè. L’adjudicació de cada monument a un nivell determinat s’ha fet en funció de l’edat dels alumnes, dels recursos disponibles sobre ell, com visites organitzades per diverses entitats, de la facilitat d’accés o desplaçament, de la facilitat de comprensió de les particularitats del monument, etc.

La distribució és la següent:

P3: Escultura de l’Avi Virgili

P4: Monument als Castellers

P5: Balcó del Mediterrani

1r nivell: Amfiteatre

2n nivell: Circ

3r nivell: Catedral de Sta. Maria

4t nivell: Muralles

5è nivell: Fòrum de la Colònia

6è nivell: Fòrum Provincial