Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Contacte

Escola Pau Delclòs

C/ Mendez Núñez, 14

43004 Tarragona

Telèfon 977 23 43 16

e-mail: escolapaudelclos@xtec.cat