Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Equipaments

IMG_4403Patis

L’escola compta com a patis amb l’espai interior de l’illa de cases formada pel C/ Méndez Núñez, C/ Armanyà, C/ Adrià i C/ Pons d’Icart. Es distribueixen en tres alçades separades per escales:

Pati de Cicle Inicial: de terra, amb arbres i una instal·lació lúdica.

Pati de Cicle Superior: amb senyalització de pista de futbol i grades.

Pati de Cicle Mitjà i Educació Infantil: amb senyalització de pista de bàsquet.

Gimnàs

Se situa a l’alçada del pati del mig i disposa de lavabos, dutxes i vestidors.

Aula de Psicomotricitat

Dedicada a Educació Infantil, està equipada amb tot el material necessari per desenvolupar la Psicomotricitat de l’alumnat. La llengua vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès.

Laboratori i Aula de descoberta

En una aula de grans dimensions es troben dos espais ben diferenciats: l’aula de descoberta de l’entorn per a nens i nenes de P-3, P-4 i P-5 i el laboratori per als alumnes de 1r a 6è de Primària, dins la programació de Medi natural.

La responsable prepara activitats experimentals per a tots els nivells d’acord amb el seu currículum. A més, s’hi desenvolupen activitats relacionades amb el projecte d’Escoles Verdes relatives al Medi Ambient.

Projecte de descoberta 3/6
Proposta innovadora per portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’àrea de descoberta de l’Entorn Natural.
El projecte es proposa desenvolupar en els infants capacitats cognitives, d’equilibri personal i de relació partints dels seus coneixements previs i del nivell de desenvolupament de cadascú. A través de les variades activitats es pretén ampliar i diversificar la seva curiositat, desenvolupar la seva imaginació i l’esperit crític.
Per conèixer l’entorn, els infants han d’establir una interacció. Cal que hi hagi la possibilitat d’actuar utilitzant tots els sentits, plantejant-se problemes, qüestions, contrastant opinions…

Biblioteca

Els recursos documentals del centre es distribueixen en diversos espais: la Biblioteca d’Educació Infantil, la Biblioteca de Primària, un espai annex i les Biblioteques d’aula.

La Biblioteca d’Educació Infantil ocupa un espai polivalent on, a més d’ubicar-se les prestatgeries amb llibres d’aquest nivell, hi ha un espai d’aula de reforç, un espai de consulta amb ordinadors i un espai per a les parelles LECXIT.

La Biblioteca de Primària té una cabuda de 25 places i disposa d’ordinadors de consulta i catalogació, projector i pantalla.

L’espai annex a les dues Biblioteques disposa de prestatgeries de llibres i l’armari dels DVD’s.

Totes les aules disposen de la seva Biblioteca amb documents de la pròpia escola i d’altres propietat dels alumnes aportats per aquests temporalment.

Hort

L’escola disposa d’un hort annex als recintes dels patis. Està al càrrec de la Tècnica d’Educació Infantil, Mª Isabel Pacheco que el dinamitza amb l’alumnat d’aquest cicle.

Aula d’informàtica

Està dotada amb 26 ordinadors i s’utilitza com a recurs docent.

Aula de música

Menjador

El menjador de l’escola té cabuda per a uns 100 alumnes. L’alumnat que l’utilitza ho fa en dos torns. Hi ha un espai dedicat a l’alumnat d’Educació Infantil.

Té comunicació directa amb l’office i el pati. Disposa de recursos per a l’Acollida matinal (joguines i llibres).