Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Horari

El centre segueix l’horari lectiu de 9 a 12:30 h i de 15 a 16:30 h, de dilluns a divendres.

Entrades i sortides

CURS

P–3,

P–4, P–5

1r, 2n

3r, 4t, 5è, 6è

ENTRADA (9 h i 15 h)

C/ Méndez Núñez

C/ Armanyà

C/ Méndez Núñez

C/ Méndez Núñez

SORTIDA (12:30 h i 16:30 h)

C/ Méndez Núñez

C/ Méndez Núñez

C/ Méndez Núñez

C/ Armanyà

Ocupació d'espais

L’Escola Municipal de Música comunica amb molta facilitat amb l’edifici escolar a través de la sortida d’emergència. Per això, l’escola li facilita espais per desenvolupar determinades activitats. En contrapartida, l’escola utilitza sistemàticament el Saló d’Actes per a l’activitat de coral i per a qualsevol altra ocasió puntual, com concursos, actuacions musicals o teatrals, etc.

Aquest curs l’Escola Municipal de Música torna a ocupar algunes aules de l’escola per a les seves activitats de dilluns a dijous.