Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Òrgans de govern

Equip directiu

Directora: Coloma Bartra Cunillera

Cap d’Estudis: Zoe Garcia Bolasell

Secretària: Mireia Benaiges Trenchs

Claustre

Consell Escolar

Presidenta: Coloma Bartra Cunillera
Secretària: Mireia Benaiges Trenchs
Cap d’estudis: Zoe García Bolasell

Representant de l’UMPA: Miguel Pérez-Moneo Agapito

Representants del sector de pares i mares:

Núria Alabart Martínez
Esther Castells Fuentes
Mireia Castells Fuentes
Maria Úrsula López Carricondo
Sílvia Montserrat Padilla
Joan Maria Selma Ollé

Representants del sector del professorat:

Núria Roig Font
Immaculada Marcos Llovell
Núria Muñoz Ciurana
Carme Palau Català

Representant del sector PAS:
María Isabel Pacheco García

Representant de l’Ajuntament:
Miguel Buñales Gabarri