Escola Pau Delclòs

Pau Delclòs

Acollida matinal

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAL’UMPA (Unió de Mares i Pares d’Alumnes) ofereix l’activitat d’acollida matinal de 07:45 a 09:00 h o de 08:30 a 09:00 h per a aquelles famílies que la necessitin.